Tillstånd att inneha ammunition

Motion 2011/12:Ju308 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det borde vara tillåtet att förvara ammunition i annan kaliber än den man har vapenlicens för.

Motivering

För att få inneha ammunition kräver den svenska vapenlagstiftningen att man antingen har ett särskilt tillstånd att inneha ammunition eller att man har tillstånd att inneha vapen av motsvarande kaliber. Samtidigt är det möjligt att med lånelicens få köpa ammunition passande det gevär man har lånat. Lånelicenser kan beviljas under förutsättning att man har vapenlicens för ett gevär i samma vapenklass eller för annan vapenklass med lånetillstånd från polisen.

Det förekommer att jägare lånar gevär av någon annan, t.ex. när man gästjagar och har problem att ta med sig sitt vapen under resan. I de fallen lånar man även ammunition. Om jägaren åker hem med ammunition och har tänkt använda den för nästa jakt med det lånade vapnet, ses detta som ett brott mot vapenlagen. Detsamma gäller för det fall en jägare eller skytt säljer sitt vapen och byter till ett vapen av en annan kaliber. Ingen patron får behållas av den kaliber som det gamla vapnet hade i väntan på nya vapenlån eller vapenköp.

 Det är inte rimligt att en jägare och skytt som är betrodd att inneha vapen och förvarar dem samt ammunition på ett korrekt sätt, bör kunna få inneha ammunition även till vapen i andra kalibrar. En ändring av lagen skulle samtidigt möjliggöra för en jägare som har ett vapen i en ovanligare kaliber att köpa billigare ammunition för övningsskytte i samband med att denne lånar vapen av en jaktskytteklubb eller annan privatperson. Detta skulle främja personligt anpassade vapen och övningsskytte, vilket i sin tur främjar en etisk jakt.

Därför borde det vara tillåtet att förvara ammunition i annan kaliber än den man har vapenlicens för.

Stockholm den 29 september 2011

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)