Tillsynsavgift

Motion 2013/14:Fi265 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av systemet för konkurrensutsättning av offentlig verksamhet som inkluderar möjligheten att ta ut en tillsynsavgift av utförarna.

Motivering

Privata utförare har under senare år blivit allt vanligare inom skattefinansierade områden, som skola, vård och omsorg och fler blir de, i vissa kommuner finns inga andra alternativ kvar. De flesta företag och företagare sköter sina åtaganden väldigt väl och inom de ramar som satts upp men tyvärr dyker det upp rapporter om att även oseriösa utövare har skaffat sig lättförtjänta pengar, att de har undermålig kvalitet, att de missköter de äldre osv. När sådant fusk uppdagas får vi svar från ansvariga att ”vi måste förbättra kontrollen” eller liknande. Frågan om hur man ska kontrollera brukar ofta landa i att kontrollen kostar pengar, skattepengar som kan användas till annat. Tid och resurser tas från det allmänna för att kontrollera privata aktörer, resurser som skulle behövas för att förbättra den offentliga servicen.

Därför föreslår vi att man ser över systemet och att privata bolag som startar verksamhet inom områden som bekostas med skattemedel, åläggs att betala en särskild årlig avgift, en sorts tillsynsavgift, som motsvarar kostnaderna för en årlig kontroll.

Stockholm den 3 oktober 2013

Roza Güclü Hedin (S)

Carin Runeson (S)

Kurt Kvarnström (S)

Peter Hultqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)