Tjänstemannaansvar

Motion 2021/22:595 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tjänstemannaansvaret ska genomföras enligt riksdagens beslut och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2018 tog riksdagen ett beslut om att ge regeringen ett uppdrag om att införa tjänste­mannaansvar i Sverige. Regeringen har ännu inte återkommit med någon proposition i frågan till riksdagen.

Riksdagen bör uttala att regeringen snarast måste återkomma i frågan.

Jan Ericson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)