Tortyrskadade barn

Motion 2007/08:Sf240 av Ulf Sjösten (m)

av Ulf Sjösten (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en konkret handlingsplan i samverkan med ideella organisationer beträffande omhändertagandet av tortyrskadade barn.

Motivering

Fysisk och psykisk ohälsa försvårar asylsökandes introduktion i det svenska samhället och medför stort lidande för många människor som har mist sin identitet, blivit berövade sin integritet och kanske mist anhöriga i omtumlande och plötsliga händelser.

En fjärdedel, lågt räknat, av de asylsökande är förhindrade att delta i den kommunala introduktionen på grund av ohälsa. Detta förlänger vägen in i samhället, skapar olika former av sociala problem och leder till höga mänskliga och ekonomiska kostnader.

Undersökningar visar att nästa fyra av tio flyktingar som nyligen anlänt till Stockholm från Irak lider av posttraumatiskt stressyndrom. Hälften av alla ensamkommande barn har behov av barnpsykiatrisk vård.

Asylsökande skall erbjudas både hälsoundersökning och hälsosamtal så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Granskningarna har visat att så inte är fallet.

Den nya regeringens pågående arbete är positivt men det behövs en konkret handlingsplan i samverkan med ideella organisationer för kunskapsutveckling och stöd på området vad gäller omhändertagandet av tortyrskadade barn.

Stockholm den 1 oktober 2007

Ulf Sjösten (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)