Trafik och jämställdhet

Motion 2009/10:T535 av Peter Pedersen m.fl. (v)

av Peter Pedersen m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:T535

av Peter Pedersen m.fl. (v)

Trafik och jämställdhet

v242

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning och utgångspunkter 4

3.1 Regeringen har försämrat jämställdhetsmålet 4

3.2 Jämställdhet som en del av trafikpolitiken 5

3.3 Denna motion är en av tre motioner 5

4 Läget idag 6

4.1 En jämställd infrastruktur 6

4.2 Jämställda skatter påverkar kvinnor och män i trafiken 6

4.3 Statistik om kvinnors och mäns trafikbeteende 7

4.4 Jämställdhet på kort och lång sikt 8

5 Konkreta jämställdhetsförslag 8

5.1 Representation 8

5.2 Transporthierarki 9

5.3 Ändra den samhällsekonomiska kalkylen 10

5.4 Regionförstoring 11

5.5 Samhällsplanering 12

5.6 Cykel 14

5.7 Lokal och regional
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)