Trafikpolitik inför 2000-talet

Motion 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

av Per-Richard Molén m.fl. (m)
Motion till riksdagen

1998/99:T220

av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Trafikpolitik inför 2000-talet

Våra utgångspunkter

Transporter och kommunikationer är en nödvändig del av all
ekonomisk aktivitet. Den positiva välfärdsutveckling som vi
haft under det senaste århundradet är i stor utsträckning
direkt förknippad med ökad handel och därmed ökade
transporter och ökade kommunikationer. För ett litet land
som Sverige är möjligheten till fri handel över gränserna av
helt avgörande betydelse för den ekonomiska utvecklingen.
Transporterna utgör en ytterst lönsam del av
samhällsekonomin och skall därför grundas både på
efterfrågan av transporter och behovet av miljöanpassning.
Inriktningen måste vara att skapa ett kundorienterat snabbt
och effektivt transportsystem, som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (94)