Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Trafikpolitik och infrastruktur

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Infrastruktur och tillväxt 4

4 Den offentliga sektorns roll 5

4.1 Vad bör staten göra? 5

4.2 Renodla myndighetsrollen 5

4.3 Regional trafik 6

4.4 Kollektivtrafiken 6

4.5 Gotlandstrafiken 7

5 Vägtrafiken 7

6 Järnvägstrafiken 8

7 Luftfarten 9

8 Sjöfarten 11

9 Posten 12

10 IT 13

11 Skatter och avdrag 13

12 Trängselskatter 14

13 Trafiksäkerhet och miljö 14

13.1 Alternativa bränslen 14

13.2 Trafiksäkerhet 15

14 Alternativa finansieringsformer 16

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om infrastrukturens betydelse för att skapa välstånd och tillväxt.

Riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (26)