Trafikregler för elsparkcyklar

Motion 2021/22:3285 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa trafikregler för elsparkcyklar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Elsparkcyklarna erbjuder en möjlighet att förflyta sig snabbt och smidigt i offentliga miljöer. Det är ett flexibelt transportmedel som passar utmärkt att kombinera med andra trafikslag. Men som de används i dag skapar de också både problem och irritation, och utgör inte helt sällan en direkt fara för andra trafikanter. Därför måste elsparkcyklarnas användning självklart regleras, på samma sätt som andra trafikslag sedan länge är reglerade.

Förutom att elsparkcyklarnas användning utgör ett problem i trafiken, är det inte oproblematiskt att det offentliga utrymmet så som trottoarer, passager, torg mm brukas som grattis parkeringsplatser för dessa. Ofta utan någon form av organisering, utan genom att helt enkelt ligga utspridda på marken. De utgör då inte sällan hinder för andra trafikanter, och inte minst en fara för bland annat funktionshindrade.

Vissa kommuner har infört egna regler som begränsar användningen av elsparkcyklar, något som är välkommet. Dock behövs en generell nationell reglering.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)