Traktamente för soldater

Motion 2019/20:2965 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna kring traktamente med hänsyn till soldatyrkets speciella förutsättningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Generellt är de svenska reglerna för traktamente rimliga och anpassade efter vanliga svenska arbetsförhållanden. De lämpar sig dock sämre när de appliceras på soldater som tjänstgör utomlands.

Svenska soldater på utlandsuppdrag riskerar sina liv för att bygga säkerhet och följa de beslut som politiker har fattat. Villkoren för sådana insatser bör vara goda. Därför är irritationen bland soldaterna förståelig när en stor del av traktamentet dras av för att soldaterna får tre mål mat om dagen eftersom reglerna inte tar hänsyn till vad maten består av.

Det säger sig självt att ute i fält är möjligheterna till matlagning begränsade och att Försvarsmaktens mat därför inte är att jämföra med en middag på valfritt stadshotell. Soldaterna får även avdrag på traktamentet efter 90 dagar då reglerna är anpassade efter antaganden om att den enskilde har lägre omkostnader för mat efter en längre vistelse på samma plats. Detta kan möjligen gälla i urbana miljöer men i Mali eller Afghanistan finns det få billiga snabbköp inom räckhåll för soldaterna. Ska fler män och kvinnor vara villiga att riskera sina liv i utlandstjänst bör villkoren för ett sådant uppdrag förbättras.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)