Trängselskatt Lidingö

Motion 2022/23:1883 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en justerad Lidingöregel för trängselskatt vid Ropsten i syfte att främja tillgängligheten för kollektivtrafik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2007 har trängselskatt tagits ut för fordon som kör in eller ut från Stockholms innerstad. Motivet är att minska trängseln i trafiken. Trängsel i trafiken ger upphov till många negativa externa effekter, såsom en försämrad miljö och folkhälsa. Genom att använda taxan för att köra in i Stockholms innerstad som ett incitament kan man få fler att åka kollektivt. Det gynnar både närmiljö och vårt klimat.

 

Trängselskatten har dock skapat oönskade effekter, inte minst för boende på Lidingö. Ropsten, som är Lidingös viktigaste kollektivtrafiknod med byte till tunnel-banan, ligger innanför tullarna medan Lidingö ligger utanför. En boende på Lidingö som åker till Ropsten med bil för att hämta eller lämna en passagerare – exempelvis en familjemedlem eller besökare – får betala dubbel trängselskatt för detta. En avgift på väg in och en avgift på väg ut. Detta trots att hen inte bidrar till trängseln i Stockholms innerstad – tvärtom möjliggörs för fler att istället använda tunnelbanan.

Som tidigare nämnts i motionen infördes trängselskatten för att få fler att åka kollektivt med intentionen att gynna miljö och klimat. Dessvärre försvårar trängsel-avgiftens nuvarande utformning detta för Lidingöbor och ger snedvridna incitament. Nuvarande regler drabbar Lidingöbor som väljer att åka bil till Ropsten för att där byta till kollektivtrafiken och tunnelbanan. Detta till följd av placeringen av betalstationen. Det ska vara lätt att göra rätt, speciellt i klimatfrågan. Det är möjligt att genom vissa justeringar av den teknik som används göra det möjligt att parkera samt hämta eller lämna i Ropsten utan att debiteras trängselskatt. En ny form av den tidigare Lidingö-regeln kan skapas.

 

Därför önskar vi att regeringen vidtar de åtgärder som krävs för att återigen möjliggöra för resande från Lidingö som antingen hämtar, lämnar eller infartsparkerar att inte behöva betala trängselavgift.

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

Alireza Akhondi (C)

Anna Lasses (C)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)