Transparenta karriärvägar med rörlighet

Motion 2015/16:1031 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

av Jennie Nilsson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett transparent karriärsystem med rörlighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En viktig förutsättning för att svensk forskning ska hålla riktigt hög klass är att vi lyckas attrahera forskarbegåvningar. Attraktiva och tydliga karriärvägar, från forskarstuderande och postdoktorer till professorer, gör lärosätena till ett lockande alternativ för både kvinnor och män.

Det är viktigt att de nydisputerade ges möjligheter till fortsatt forskning och meritering. Otrygg finansiering i början av forskarkarriären och otydliga karriärvägar där formella anställningsförfaranden saknas riskerar att innebära att många väljer bort en akademisk karriär. Med ett ökat risktagande i forskningen är det viktigt att se över möjligheten till tryggare villkor för forskarna. Risktagande främjas inte av att forskare kan riskera sin privatekonomi. Istället är det ofta bra och trygga anställningsvillkor som leder till högkvalitativ och nydanande forskning.

Transparens är ett grundläggande och viktigt värde för forskarkarriären. Tydlighet bör eftersträvas vad gäller forskarens villkor, hur utvärderingen sker och efter vilka kriterier. Karriärvägarna bör gynna både nationell och internationell rörlighet. Vidare bör vikten av ämnesövergripande forskning och samverkan med det omgivande samhället beaktas.

Det är viktigt att den svenska högskolan ser värdet av relevanta erfarenheter utanför universitet och högskolor. Genom att beakta erfarenhet från näringslivet och den offentliga sektorn inom högskolan kan rörligheten mellan företag, institut och högskola stimuleras. Det bör ses som positivt att akademiker vill jobba i näringslivet eller offentlig sektor. Regeringen bör beakta detta.

 

Jennie Nilsson (S)

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Hanna Westerén (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)