Transport och it

Motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L)

av Nina Lundström m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2017/18:3462

av Nina Lundström m.fl. (L)

Transport och it

Förslag till riksdagsbeslut

1.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om infrastruktur för hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.

2.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tillgängligt transportsystem och tillkännager detta för regeringen.

3.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett jämställt transportsystem och tillkännager detta för regeringen.

4.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gränsöverskridande trafik till andra länder och tillkännager detta för regeringen.

5.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fyrstegsprincipen och tillkännager detta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)