Transporteffektivt och hållbart samhälle för framtiden

Motion 2021/22:3203 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3203

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Transporteffektivt och hållbart samhälle för framtiden

1        Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Bakgrund

4För att uppnå fossilfri transportsektor krävs ökad transporteffektivitet och förbättrad hänsyn till fördelningseffekter

5Klimatmålen ska vara målstyrande för vår infrastrukturplanering

5.1Tidsbestämd handlingsplan för att nå fossilfria transporter senast 2030

5.2Det nationella målet för en fossilfri fordonsflotta senast 2030 ska genomföras

5.3Inför förbud mot nybilsförsäljning av fossildrivna bilar efter 2025

6Transporteffektiv samhälls- och infrastrukturplanering

6.1Prioritera kostnadseffektiva åtgärder med låg klimatpåverkan – tillämpa fyrstegsprincipen

6.2Inför
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)