Träskyddsbranschens miljö- och innovationsfokus

Motion 2016/17:980 av Krister Örnfjäder (S)

av Krister Örnfjäder (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna och uppmuntra träskyddsnäringens miljö- och forskningsfokus samt särskilda roll i att verka för att trä ska uppfattas som ett klimatsmart val i framtidens byggande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har en fantastisk råvara i skogen. En rikedom som vi har kunnat använda och förvalta i generationer. Skogen i stort och trädet i synnerhet är en fantastisk kolsänka, den andas in koldioxid och andas ut syre. Trädet är således det enda byggnadsmaterialet som vid användning motverkar en ökad växthuseffekt. Det trä som används vid byggnation av hus, bryggor och broar måste kunna stå emot väder och vind och det finns idag endast ett hållbart sätt att förlänga träets liv, nämligen träskyddsmedel.

Träskyddsmedel har i decennier fått utstå kritik, från både media och politiken. Kritiken har i stort byggt på en felaktig uppfattning om att träskydd inte skulle vara ett miljösmart alternativ. Ett antagande som i och med åratal av målmedveten forskning och innovation blir alltmer förlegat. Det impregnerade träet kan idag ge betydande miljövinster utifrån ett livscykelperspektiv där impregnerat trä kan hålla upp till 25-30 år, till skillnad från ett oimpregnerat alternativ som måste bytas ut var femte år i tuffa miljöer.

Användningen av träskyddsmedel är omgärdat av strikta krav och regleringar från såväl EUs Biocidförordning (528/2012) samt Kemikalieinspektionen i Sverige. Träskyddsnäringen och dess leverantörer av träskyddsmedel tar ett stort ansvar för att fortsatt hålla Sverige i framkant vad gäller forskning och utveckling av förbättrade träskyddsmedel. Detta arbete bör från politikens horisont uppmuntras och förstås utifrån branschens särskilda behov och villkor. Vi kan på såväl internationell som nationell nivå verka för att förhindra element av osäkerhet kring branschens förutsättningar. Träskyddsnäringens livsådra består i att de företag som idag arbetar med byggprodukter för användning utomhus i tuffa klimatförhållanden kan verka och växa istället för att avvakta. Politiken måste därför axla sitt ansvar och förse våra företag med rätt förutsättningar till att fortsatt vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Träskyddsnäringen har bland annat initierat ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan för att utveckla nya produkter och möjligheter för träskyddsbehandlat materiel. Redan idag byggs höghus och broar av impregnerat trä. Såväl ekonomi som miljö blir vinnare av en ökad användning av trä. Vi ska därför uppmuntra till vidare forskning och innovation inom detta område och på nationell nivå öppna dörrar som kan leda till tillväxt.   

Krister Örnfjäder (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)