Trygg och säker försörjning och användning av läkemedel – god och jämlik tillgång på nya effektivare läkemedelsbehandlingar

Motion 2021/22:3362 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Sammanfattning

Läkemedel räddar många liv varje år. Försörjning och användning av läkemedel är därmed ett centralt område inom hälso- och sjukvården. Nuvarande system för finansiering, subventioner och prissättning av läkemedel är emellertid komplext och svåröverskådligt. Det handlar varje år om mycket stora ekonomiska resurser. Statens subventionering av läkemedel fortsätter att öka. År 2020 uppgick kostnaden för läkemedel inom läkemedelsförmånerna till cirka 34,3 miljarder kronor, inklusive patientavgifter.[1]

Moderaterna väljer att prioritera en trygg läkemedelsförsörjning och säker läkemedelsanvändning med god och jämlik tillgång till nya mer effektiva läkemedelsbehandlingar. Sverige ska ligga i absolut framkant gällande patientens tillgång till avancerad medicinteknik, nya mer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)