Trygga barnens skolvägar

Motion 2019/20:1206 av Aylin Fazelian (S)

av Aylin Fazelian (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga elevernas skolväg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att barnens skolväg är trygg och säker. Det har visat sig, när polisen gör hastighetskontroller utanför skolor i samband med skolstart, att många bilar kör långt över hastighetsgränsen. Det innebär också att de barn som går själva till skolan kan stå inför ett riskmoment på vägarna. Mycket kan göras för att öka säkerheten runt skolor och längs vägen till och från en skola.

Ett vanligt förekommande bekymmer för flertalet kommuner i dag är att det råder otydlighet i fråga om huruvida kommunen eller Trafikverket bär ansvar för vägar som går igenom samhällen.

Därför bör man överväga att se över de 50-sträckor som finns i anslutning till skolor med elevernas bästa för sina ögon. Där bör ledorden vara att öka säkerheten och mini­mera riskerna för olyckor på väg till och från skolor.

 

 

Aylin Fazelian (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)