Trygga och moderna utemiljöer på skolor och förskolor

Motion 2018/19:2669 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av trygga och moderna utemiljöer på skolor och förskolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Åren 20152018 tillhandahöll Boverket ett stöd för att förbättra utemiljöerna på landets skolor och förskolor. Stödet var populärt och söktrycket stort. Detta har lett till att många elever och barn har fått mer stimulerande, lärande och trygga utemiljöer – satsningar som särskilt i fattigare kommuner inte hade varit möjliga utan stödet. Att söktrycket varit stort pekar på att det fortfarande finns stora behov av förbättringar. Vi måste därför fortsätta arbeta för att ge alla barn och ungdomar tillgång till stimulerande, trygga och moderna utemiljöer. Regeringen bör överväga att utvärdera satsningen på förbättrade utemiljöer samt beakta behovet av en strategi för framtiden kring hur skolhuvudmän kan förbättra utemiljöerna i skolorna och förskolorna runt om i landet.

Ida Karkiainen (S)

Emilia Töyrä (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)