Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Tryggheten för väktare och annan bevakningspersonal

Motion 2021/22:492 av Fredrik Lindahl (SD)

av Fredrik Lindahl (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda särskilda insatser för att höja tryggheten för väktare och annan bevakningspersonal och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö för väktare och annan bevakningspersonal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Väktare är en yrkesroll för den person som är anställd av ett auktoriserat bevaknings­företag för att utföra bland annat bevakningsuppdrag, trygghetshöjande verksamhet samt förebyggande av bränder, brott och andra olyckor. Väktare har blivit ett vanligt inslag i vardagen, med flera olika former av uppdrag, däribland receptionstjänst, butikskontrollant, trygghetsbevakning, värdetransporter osv.

Arbetet sker året om under dygnets alla timmar och präglas vanligtvis av ensam­arbete. Att bli utsatt för olika former av konflikter i tjänsten är förekommande, både avseende hot och våld. Kombinationen av att arbeta ensam och att man förväntas att agera i hotfulla situationer ökar utsattheten i arbetet.

Under 2020 och början av 2021 har flera fall där väktare blivit grovt misshandlade av en eller flera personer. Exempel med rubriker från några av tidningsartiklarna: Aftonbladet 11 november 2020 ”Väktare misshandlade av ungdomar”, Expressen 8 mars 2020 ”Väktare slagen och knäad i ansiktet – en man jagas” och så vidare.

Den 9 februari 2021 kunde man till exempel läsa på SVT hur en väktare blivit påkörd av en misstänkt biltjuv på Södermalm i Stockholm.

Kriminella uppfattar väktare som ett störande moment i deras verksamhet och det finns flera fall där bevakningspersonal har blivit misshandlade eller fått sina fordon förstörda för att de har befunnit sig i vissa så kallade utanförskapsområden.

Den grova brottsligheten slår mot hela samhället och den typ av trakasserier, hot och våld som vi sett mot så kallad blåljuspersonal drabbar även väktare, dock är det en arbetsgrupp som lätt missas i debatten.

Jag anser därmed att man ska utreda särskilda insatser för att höja tryggheten för väktare och annan bevakningspersonal samt utreda åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö oavsett tjänsteställe.

Fredrik Lindahl (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)