Trygghetsskapande ordningsvakter

Motion 2019/20:902 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten till trygghetsskapande ordningsvakter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Arbetarbladet den 27 augusti 2017 lyfter en ICA-handlare i Gävle problemet med unga människor som befinner sig i centrum och ställer till bråk och problem. Samma handlare upplever också en mycket kraftig ökning av snatterier, och vid ett besök hos honom var uppfattningen att åklagare/polis skriver av 98,9 procent av alla anmälningar om snatteri med motiveringen Brott kan ej styrkas, trots att det är butikskontrollanter som har tagit snattaren och man har identifierat personen med legitimation.

Handlaren sa uppgivet vid mitt besök: Vad kan jag göra mer? Det är lätt att förstå att han och många andra småföretagare nu känner sig uppgivna och utlämnade när de utsätts för brott och upplever att staten varken skyddar eller ingriper vid brott, och dessutom avskriver brott på löpande band. I Aftonbladet säger handlaren: Många av dem som är här inne i butiken har blivit mer aggressiva, de har en attityd och lämnar inte när vi säger till. Vi får nästan jaga i väg dem. Det är ett gäng ungdomar som flyter omkring, de yngre på dagarna och äldre kvällstid. Det är regeringen som är ansvarig för att det finns en synlig och närvarande polis i hela Sverige. Då polisen inte finns närvarande i hela Sverige är det viktigt att vi skapar en trygghet och närvaro med alternativa metoder.

För att lösa problemet med att snabbt få till en trygghet vore det en god idé med statligt finansierade ordningsvakter som skulle kunna bidra till att skapa just den efterfrågade tryggheten.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)