Turism i Skaraborg

Motion 2009/10:N446 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändigheten av att se över turistföretagens villkor.

Motivering

Turismen är starkt växande i Sverige och är en framtidsbransch. Näringen bidrar till närmare 2,7 % av BNP och ger arbetstillfällen till runt 126 000 personer i Sverige.

Som handelsvara blir turismen allt viktigare i Sverige. Medan den totala turistkonsumtionen har ökat med 68 procent mellan 1995 och 2005 har de utländska turisternas konsumtion, det vill säga exporten, ökat med 120 procent. Men fortfarande konsumerar svenska turister mer i utlandet än vad våra utländska besökare konsumerar i Sverige.

Utlandsturismen bidrar idag med ca 20 miljarder kronor till statskassan. Sverige har idag en lägre andel utländska besökare än våra grannländer i Europa. Dessa avsätter avsevärt mer resurser och investerar mer långsiktigt för att attrahera utländska besökare, vilket också har gett resultat. Som exempel kan nämnas Danmark, där turismens andel är runt 4,7 procent.

En statlig utredning, Tillväxt genom turistnäringen, föreslog i maj 2007 att anslaget till internationell marknadsföring av Sverige som turistdestination under de kommande tre åren skulle höjas från dagens 100 miljoner till 300 miljoner kronor – en nivå jämförbar med våra grannländer i Europa.

Skaraborg har många attraktiva turistmål. I Arns fotspår reser många till Varnhem och Forshem. Skara sommarland lockar nöjeslystna barnfamiljer, och slott och herresäten lockar många sökande efter historia och kultur. Läckö kan nämnas som ett av de finare turistmålen i landet. Kultur och kulturarv är en stor del av besöksmålen. Turismen har stor betydelse för sysselsättningen och det kan bli ännu bättre om vi förmår locka fler turister till oss.

Svenska staten satsar runt 15 kronor per invånare på marknadsföring, vilket är en bråkdel av vad många andra länder i Europa gör. I övriga Norden satsas 30–50 kronor per invånare. För att underlätta att fler turister gästar oss, vilket leder till fler arbetstillfällen och ökade inkomster, vill vi att det sker en ökning av marknadsföringen av turism.

Turistföretagen som ofta är småföretag, gynnas av de föreslagna lägre arbetsgivaravgifterna. Men finansieringsproblem och villkor för trygghet bromsar människor som vill satsa på sina företagsidéer och det måste bli bättre.

Regeringen bör se över hur vår konkurrenskraft inom turistnäringen står sig jämfört med övriga länder i Norden, med syfte att föreslå hur dessa hinder ska undanröjas.

Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 5 oktober 2009

Christer Winbäck (fp)

Cecilia Widegren (m)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Holger Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)