Turismen

Motion 1994/95:Kr602 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Turismen är en bransch i tillväxt, som enligt
organisationen Next Stop Sweden omsätter 90 miljarder
kronor och omfattar 85 000 
årsverken. Den har många deltids- och
säsongsanställda, det totala antalet sysselsatta är därför
betydligt högre.
Turismen ger stora intäkter till stat och kommun i skatter
och andra avgifter. Försäljningen ökar av t.ex. konfektion,
livsmedel och bensin. Det ökar i sin tur intäkter och
sysselsättning inom andra branscher.
Vi svenskar gjorde 1993 av med 64 miljarder kronor i
samband med resor i vårt eget land -- 80 procent av den totala
turismen i Sverige. Utländska besökare spenderade ca 20
miljarder vid sina Sverigeresor.
Turismen är en industri med ett utbud av varor och tjänster
som måste utvecklas, produceras och inte minst
marknadsföras. Producenterna finns runt om i landet, drygt
8 000 
företag sammanlagt. Alla verkar för att göra
Sverigeresan till en upplevelse av hög kvalitet, såväl för
svenska som utländska besökare, vare sig de reser privat eller
i tjänsten. Deras produkter gör det möjligt att resa, bo, äta
och uppleva spännande äventyr, både på den svenska
landsbygden och i städerna.
Nu förskjuts trenderna, från sol och bad till mer
upplevelseinriktat resande. Här står Sverige sig väl i den
internationella konkurrensen. Vi erbjuder en mångfald av
upplevelser i fri, oförstörd och varierad natur. Svensk historia
och kultur i storstad och på landsbygd är attraktiva
upplevelser. Vårt land är tryggt att vistas i och fritt från
oroligheter. Det har dessutom blivit ett prisvärt resmål för
många av våra utländska besökare.
Men konkurrensen på den internationella arenan är hård.
Bara i Tyskland tävlar 80 nationella turistorganisationer om
utlandsresenärernas gunst. Det är därför nödvändigt att vi i
Sverige har en stark organisation med turistnäringen och
svenska staten som intressenter. Denna organisation har alla
förutsättningar att på ett kraftfullt sätt göra svensk
turistnäring synlig, både i Sverige och utomlands.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om marknadsföring av turismen.

Stockholm den 19 januari 1995

Krister Örnfjäder (s)

Bengt Kronblad (s)

Ann-Marie Fagerström (s)

Håkan Juholt (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)