Turistbranschens förutsättningar i glesbygd med anledning av coronapandemin

Motion 2021/22:2923 av Cassandra Sundin (SD)

av Cassandra Sundin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att undersöka hur turistbranschens förutsättningar i glesbygd kan stärkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Coronapandemin har slagit hårt mot många områden i samhället, däribland turistbranschen. Många näringsidkare har påverkats gällande möjligheten att bedriva sin verksamhet och få ekonomin att gå ihop. Lands- och glesbygd är i många fall beroende av intäkterna från den turistverksamhet som bedrivs lokalt. Flera regioner i framförallt Norrland har många näringsidkare inom turistbranschen, exempelvis Jämtland. Insatser gällande pandemins konsekvenser har gjorts, dock kvarstår många utmaningar för branschens fortlevnad i vissa delar av landet. Med anledning av detta bör en utredning tillsättas i syfte att undersöka hur turistbranschens förutsättningar i glesbygd kan stärkas, i synnerhet med tanke på pandemins efterdyningar.

Cassandra Sundin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)