Turkiets demokratiseringsprocess

Motion 2013/14:U224 av Yilmaz Kerimo (S)

av Yilmaz Kerimo (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom EU ska intensifiera sitt arbete för att få Turkiet att fullt ut uppfylla Köpenhamnskriterierna.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom EU bör verka för att visumkravet tas bort för turkiska medborgare som vill resa till Schengenländer.1

1 Yrkande 2 hänvisat till SfU.

Motivering

Turkiet är ett kandidatland för EU-medlemskap sedan december 1999. Om landet ska bli fullvärdig medlem i EU bör dock den turkiska regeringen genomföra genomgripande reformer för demokrati och mänskliga rättigheter.

Sedan 1999 har Turkiet gjort vissa ansträngningar för att uppfylla EU:s antagningskrav, de så kallade Köpenhamnskriterierna, men mycket kvarstår. Enligt det första Köpenhamnskriteriet ska det ansökande landet ha stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och respekt och skydd för minoriteter. I dag är detta kriterium långt ifrån uppfyllt för Turkiets del även om del förbättrats i och med det senaste rättsliga paketet.

Under senare år har det kommit löpande rapporter om hur den turkiska regimen kränker mänskliga rättigheter och tystar opposition och media. Idag sitter fortfarande hundratals människorättsaktivister, advokater och journalister i Turkiet häktade för sina åsikters skull. Den turkiska regimen tycks dessutom bli allt mer hårdför i sina metoder för att stoppa oliktänkande, senast i samband med protesterna mot byggen i Geziparken vid Taksimtorget.

Min uppfattning är att Sverige inom EU skall intensifiera sitt arbete för att få Turkiet att fullt ut uppfylla Köpenhamnskriterierna. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

En viktig förutsättning för Turkiets demokratiseringsprocess är att den turkiska befolkningen ges goda möjligheter till dialog och utbyte av erfarenheter över landets gränser. I dag begränsas ett sådant utbyte av EU:s viseringskodex. Enligt nuvarande bestämmelser måste turkiska medborgare ha en visering vid inresa i Schengen.

Vår uppfattning är att Sverige inom EU bör verka för att visumkravet tas bort för turkiska medborgare som vill resa till Schengenländerna. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2013

Yilmaz Kerimo (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)