Tv för minoriteter

Motion 2011/12:Kr205 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (S)

av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tv-program på minoritetsspråk.

Motivering

I storstädernas mer invandrartäta områden kan man se hur parabolerna växer som blommor ut från balkongerna. Alla vill få in sitt hemlands tv-kanaler, höra och se någon tala hemlandets språk och få veta vilka frågor som är viktiga där för tillfället.

För en av Sveriges största minoriteter, assyrier/syrianer, är det inte möjligt. De har inget eget hemland och kan således inte få den kulturella gemenskap som de andra minoritetsgrupperna får genom att se på sina tv-kanaler.

Möjligheten att sända tv-program i Sverige på minoritetsspråk för de folkgrupper som inte har ett eget land bör därför ses över. Det skulle öka demokratin i Sverige och få fler människor att ta del av både den svenska kulturen och sin ursprungskultur.

Stockholm den 22 september 2011

Yilmaz Kerimo (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)