Tvåhamnslösning för Gotlandstrafiken

Motion 2007/08:T336 av Rolf K Nilsson (m)

av Rolf K Nilsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa tvåhamnsalternativet i Gotlandstrafiken.

Motivering

All utveckling på Gotland hänger ihop med färjetrafiken. Utvecklingen av jobb, företagande och turism är mycket beroende av kommunikationerna och hamntillgängligheten på det svenska fastlandet, turtätheten, överfartstiden, servicen och priset.

Gång efter annan har det slagits fast att tvåhamnsalternativet är det som är bäst för Gotland. Oskarshamns hamn är således idag mycket viktig för Gotland – och den kommer att bli ännu mer betydelsefull om tankarna på att bygga om E 22 till motorväg blir verklighet.

Statliga Rikstrafiken har dock i ett brev varnat Oskarshamns kommun för att det efter år 2014 inte finns några som helst garantier för fortsatt Gotlandstrafik via Oskarshamns hamn. Det är de snabbt ökande kostnaderna för staten som gör att Gotlandstrafiken ska utredas och enhamnsalternativet återigen undersökas.

Genom åren har Gotlandstrafiken utretts flitigt. Över 20 utredningar har gjorts. Gång på gång har samma lösning, enhamnsalternativet, presenterats. Varje gång har enhamnsalternativet avfärdats efter protester från gotlänningar och företrädare för åkeribranschen. Gotlänningar, besökare, godstransporter och det gotländska näringslivet kräver en tvåhamnslösning.

Oskarshamn befinner sig idag i ett svårt dilemma. Kommunen vill upprusta och modernisera den befintliga hamnen för över 130 miljoner kronor men eftersom Oskarshamn riskerar att förlora Gotlandstrafiken om ett enhamnsalternativ presenteras 2015 kan denna stora investering vara likställt med att slänga pengarna i sjön.

Det finns säkerligen inte någon del av landet som skulle acceptera om man gjorde om deras flerfiliga motorväg till en vanlig landsväg med motiveringen att budgeten ska hållas. Nu vill man att gotlänningarna ska acceptera detta. För Gotlands utveckling – för jobb, företagande och turism samt för boende på Gotland – är det viktigt med en långsiktig och stabil trafiklösning som gör att såväl företag som privatpersoner kan planera för en överskådlig framtid.

Stockholm den 25 september 2007

Rolf K Nilsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)