Tvärförbindelse Södertörn

Motion 2018/19:1687 av Erik Ottoson och Alexandra Anstrell (båda M)

av Erik Ottoson och Alexandra Anstrell (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till att säkerställa en full finansiering av Tvärförbindelse Södertörn så att projektet kan fortlöpa enligt plan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Tvärförbindelse Södertörn kommer att binda samman södra delen av Stockholms län på ett sätt som idag inte är fallet. Som fortsättning av Förbifart Stockholm blir den tillsammans med norrortsleden en yttre ring som gör att transportvägarna blir kortare och de centrala delarna av systemet avlastas och ökad effektivitet skapas. Den nya hamnen i Norvik kommer att innebära stora mängder godstransporter och tillväxten i Haninge, Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen med omnejder gör att tvärförbindelsen blir nödvändig för att avvärja fullständigt trafikkaos. I Trafikverkets förslag till nationell åtgärdsplanering är dock inte projektet fullt ut finansierat och riskerar därför att inte bli av enligt tidplan vilket på sikt vore förödande för trafik­systemet i södra delarna av Stockholms län.

Erik Ottoson (M)

Alexandra Anstrell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)