Tydligare märkning av kött från djur som slaktas utan bedövning

Motion 2019/20:3370 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för Sverige att lyfta frågan om halalslaktat kött i EU och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att se till att det ska framgå med ännu större tydlighet på förpackningen om djuret verkligen har bedövats innan halalslakten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är förbjudet i Sverige att genomföra obedövad slakt. Detta innebär att även halalslakt kan genomförs med bedövning i Sverige. Det är dock tillåtet med obedövad religiös slakt i flera EU-länder vilket gör att det enkelt går att importera kött som kommer från djur som slaktats utan bedövning. När inte detta syns tydligt på köttets förpackningar i affärerna är det stor risk att även de som vill ha vanligt slaktat kött ändå av misstag köper importerat halalslaktade kött. Därför bör det med ännu större tydligt framgå på förpackningarna att köttet är slaktat enligt halalslaktmetoden och om djuret har varit bedövat innan eller inte.

Sten Bergheden (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (2)