Tydligare regler kring ingrepp i estetiskt syfte

Motion 2020/21:2336 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt tillse att samma krav ställs på dem som utför kirurgiska ingrepp och injektioner i estetiskt syfte som på dem som utför andra hälso- och sjukvårdsbehandlingar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa krav på att kirurgiska ingrepp och injektioner som görs i estetiskt syfte ska utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som utför kirurgiska ingrepp och injektioner i estetiskt syfte ska vara skyldig att informera om behandlingens risker för komplikationer och biverkningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Människans önskan att se bra ut har lett till att estetiska behandlingar har blivit mycket vanliga. Tyvärr finns det många lycksökare som söker sig till branschen utan att ha nödvändig kompetens och utbildning. Bristen på regelverk gör att det är mycket svårt för dem som drabbas av misslyckade behandlingar att få upprättelse och kompensation. Det finns ett stort mörkertal eftersom många människor skäms och drar sig för att anmäla och driva kostsamma processer i domstol. Framförallt ungdomar som inte har mycket pengar kan lockas av billigare behandlingar på skönhetssalonger och dylikt.

Det behövs ordning och reda i skönhetsbranschen. Samma krav som ställs på utförare inom andra områden av hälso- och sjukvården skall ställas på dem som utför ingrepp och injektioner i estetiskt syfte. Behandlingarna som utförs ska utgå från forskning, kunskap och beprövad erfarenhet. Utförarna skall stå under myndighets­tillsyn, precis som annan hälso- och sjukvård.

För två år sedan presenterade Socialstyrelsen sin rapport Estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan innebära betydande hälsorisker, men tyvärr har regeringen varit senfärdig med att inkomma med lagförslag. Detta måste ske skyndsamt.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)