Tydlighet vid kortbetalning

Motion 2020/21:284 av Linda Lindberg och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD)

av Linda Lindberg och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att standardisera kortbetalningssystemen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi går mot ett allt mer kontantfritt samhälle vilket gör att kortbetalning som betalningsalternativ ökar bland såväl unga som äldre. Lite beroende på vilken vara eller tjänst som ligger till grund för betalning så varierar också hanteringen vid kortbetalning.

För att främja en god och säker betalning är det av vikt att kortbetalningarnas olika procedurer är så få som möjligt för att inte säga endast ha ett utförande. Vid betalning av varor och tjänst där dricks förväntas ska det hanteras som ett tillval i menyn och inte något som konsumenten tvingas hantera och ta ställning till. Det är idag ett upplevt problem att just funktionen dricks är besvärande. Texten är ofta liten och inte alltid tydlig att se i dåligt ljus i en stundtals stressad miljö. Risken för fel är överhängande och uttalade.

Genom att totalsumman alltid presenteras direkt vid kortköp följt av att konsumenten ska uppge sin personliga kod, minskar det risken för omedvetna och felaktiga transaktioner från kontot.  Regeringen bör därför skyndsamt se över och standardisera kortbetalningssystemen och reglera i lag så att konsumenten kan utföra trygga och säkra korttransaktioner genom att totalsumman är angiven, och att eventuella tillägg hanteras genom menyval för den som så önskar.

Linda Lindberg (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-23 Granskad: 2020-09-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)