Uförsåkning i friskvårdspengen

Motion 2010/11:Sk252 av Anders Sellström (KD)

av Anders Sellström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att friskvårdspengen breddas till att inkludera även utförsåkning.

Motivering

Människor är olika och människor utövar därför sin egen friskvård på en rad olika sätt. Den friskvårdspeng som innebär motion skattefritt är en väletablerad företeelse i vårt land. Arbetsgivare erbjuder sina anställda möjligheten att bedriva friskvård till subventionerade priser eller t o m helt gratis.

Skatteverket har dock begränsat det skattefria utbudet av friskvård genom att definiera vad som kan anses vara friskvård av mindre värde och enklare slag.

Utdrag ur Skatteverkets regelverk:

Skattefriheten omfattar endast motion eller annan friskvård av mindre värde och enklare slag. Det kan gälla t.ex. gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis eller squash. Träning med en personlig tränare anses inte som enklare slag av motion. Till det skattefria området bör räknas vanliga lagidrotter som t.ex. volleyboll, fotboll, handboll och bandy. Andra former för utövande av motion och annan friskvård är t.ex. spinning, tai chi, qigong, kostrådgivning, information om stresshantering och s.k. kontorsmassage.

Det som bl.a. inte ingår i Skatteverkets regelverk för skattefri friskvård är utförsåkning. Att åka på längden är avdragsgill friskvård men att åka utför är inte avdragsgill friskvård. Att utförsåkning inte skulle ingå under friskvårdsbegreppet är besynnerligt när det i allra högsta grad är en sådan typ av aktivitet.

Ett årskort på en slalomanläggning är i de allra flesta fall billigare än ett årskort på ett gym och skulle därmed falla under begreppet ”av mindre värde”.

Regeringen borde skyndsamt medverka till att en förändring kommer till stånd så att även utförsåkning inkluderas i begreppet skattefri friskvård.

Stockholm den 25 oktober 2010

Anders Sellström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)