Undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad

Motion 2020/21:2127 av Denis Begic och Teres Lindberg (båda S)

av Denis Begic och Teres Lindberg (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanta kommuner med stadsnät från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under det senaste fem årsperioden har bredbandsutbyggnaden nästan halverats. Att det finns olika orsaker till det har det debatterats och diskuterats nu i många olika forum.

Pandemin har visat oss att behovet av snabba och robusta bredbandsuppkopplingar är stort. Därför är det viktigt att vi fortsätter att bygga ut så fort så möjligt. Många av dom företag framförallt på landbyggden som finns runt om i Sverige vittnar om dåliga eller inga uppkopplingar alls.

Det finns dock dom som gärna vill bygga ut. Det är dom olika kommuner som har egna stadsnät. Idag skulle dom kunna bygga mycket mer men hindras av kommungränserna. Det är ett hinder för att få bredbandsutbyggnaden snabbare. Därför behövs undantag från lokaliseringsprincipen. Det finns idag redan sådant undantag för samhällskritisk infrastruktur som t.ex. vatten och energi.

Detta undantag för bredbandsutbyggnad skulle kunna effektivisera men framförallt hjälpa till och påskynda utbyggnaden av bredband. Det kanske inte skulle lösa alla problem för snabbare bredbandsutbyggnad men det skulle stark bidra.

Denis Begic (S)

Teres Lindberg (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)