Underlätta för fler snubbelstenar

Motion 2021/22:2353 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheten Forum för levande historia ska ges i uppdrag att stödja kommuner som vill upprätta snubbelstenar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Stolpersteinesnubbelstenar – initierades av den tyske konstnären Gunter Demnig för att hedra de judar, romer, politiska motståndare till nazismen, homosexuella, Jehovas vittnen och eutanasioffer som fördrevs eller förintades av nazisterna 1933–1945. Det är stenar som tillverkas i Berlin och placeras utanför hus där offer för nazismen har bott. Det finns regler för stenens utformning. För att få sätta upp en sten ska det finnas en tydlig bevisning att personen bott på platsen och varit ett offer för nazismen.

Det finns svenska kommuner som vill öppna upp för utplacering av snubbelstenar. I vissa av dessa kommuner kan det saknas en judisk församling eller tillräckligt med historik kring de personer som skulle beröras av att få en snubbelsten uppkallad efter sig. Dessa kommuner kan behöva stöd från en expertmyndighet.

Forum för levande historias uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten och sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

För att alla kommuner som har intresse av snubbelstenar ska ha möjlighet att göra nödvändiga efterforskningar inför beslutet bör Forum för levande historia ges i uppdrag att erbjuda stöd.

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)