Underlätta för jägare att träna skytte

Motion 2020/21:141 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra regelverket i ordningslagen för s.k. tillfälliga skjutbanor, så att jägare kan fortsätta träna jaktstigsskytte som tidigare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jägare behöver träna skytte för att bli en säker skytt och för att djur inte ska lida i onödan. Ofta sker denna träning återkommande på samma plats, vid vad polisen börjat bedöma som tillfälliga skjutbanor och dessa anses numera tillståndspliktiga av polisen. Det faktum att många ställen som används för inskjutning eller jaktstigar och har gjort det under många år, nu plötsligt börjar anses vara skjutbanor som kräver tillstånd är knappast till fördel för jägarna. Särskilt inte då detta medför en jobbig och byråkratisk tillståndsprocess som dessutom medför dyra avgifter och tillsyn.

Idag är det mycket ovanligt med tillbud i samband med inskjutningar och träning, trots att det finns många jägare i vårt land. Det vi vet att nya pålagor och tillstånd kommer leda till med säkerhet, är att färre jägare tränar och träningstiden blir kortare, vilket drabbar framförallt djuren.

Det har dock ingen betydelse enligt polisens talesperson, Maria Thulin som svarade tidningen svensk jakt. Maria Thulin kan inte heller säga om det är ett problem med tillfälliga skjutbanor. Att det inte inträffar några olyckor vid jaktstigsskytte har ingen betydelse, utan det är lagstiftningen som styr hänvisar man till hos polisen. Detta trots att det tidigare, med exakt samma lagstiftning, inte ansågs behövas tillstånd.

Citat: – De har inte sökt tillstånd och de är tillståndspliktiga, så det är ju olagligt. Det är inte Polismyndigheten som bestämmer att skjutbanor ska vara tillståndspliktiga, utan det framgår av ordningslagen. Men det är upp till oss att bestämma hur en skjutbana ska vara utformad, och jag lägger ingen synpunkt på om det är ett stort problem eller inte.

– Lagstiftaren säger att en skjutbana är en särskild inrättad bana för skytte med skarp ammunition. En jaktstig som pågår varje år och har gjort det i kanske 20 år bakåt i tiden måste anses vara en särskilt inrättad bana och därför ska den vara tillståndspliktig.

Orsaken till skärpningarna har ingen bäring på att det inträffar olyckor vid den här typen av skytte.

– Vi ändrar definitionen i linje med vad lagstiftaren sagt och om man har synpunkter på vad som är tillståndspliktigt är det inte Polismyndigheten man ska prata med. Vi följer den lagstiftning som finns, säger Maria Thulin.

Som klart framgår finns inget vettigt skäl till att denna verksamhet ska vara tillståndspliktig. Det sker inte olyckor på dessa tillfälliga skyttebanor i någon stor omfattning, utan det är en ren skrivbordsprodukt där byråkrater försöker laga något som inte var trasigt från början. Regeringen bör därför snarast ta bort de nya krav på tillstånd och tillsyn av tillfälliga skjutbanor som drabbat jaktstigsskytte.

Mikael Eskilandersson (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-16 Granskad: 2020-09-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)