Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Underlätta för ungdomar att ta körkort

Motion 2013/14:Ub446 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta för unga att ta körkort för att komma in på arbetsmarknaden.

Motivering

Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en oacceptabelt hög nivå. Svenska arbetsgivare listar körkort som ett av de viktigaste kraven för anställningsbarhet, samtidigt har andelen ungdomar som tar körkort minskat drastiskt de senaste åren. Sambandet mellan anställningsbarhet och körkortsinnehav är tydligt. Ett körkort innebär också en frihet för många, att inte vara beroende av andra där det inte finns väl utbyggd kollektivtrafik.

Orsakerna till varför allt färre väljer att ta körkort är många, men den tveklöst största är att man helt enkelt inte har råd. För dem som inte har föräldrar som kan bekosta körkortet krävs ett jobb som i sin tur ofta kräver att de redan har körkort – en omöjlig ekvation.

Att minska ungdomsarbetslösheten är en nationell angelägenhet och staten bör därför också underlätta för fler ungdomar att ta körkort och därigenom öka deras möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Att ta lån hos Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att kunna utbilda sig ses idag som värdefull investering i sig själv och sin framtid. På samma sätt borde CSN kunna erbjuda bidrag och förmånliga lån för att bekosta körkortsutbildning som ett led i bekämpningen av ungdomsarbetslösheten.

Med hänvisning till ovan motiverade skäl bör regeringen utreda möjligheterna för CSN att erbjuda lån till körkortsutbildning.

Stockholm den 1 oktober 2013

Krister Örnfjäder (S)

Lena Hallengren (S)

Désirée Liljevall (S)

Håkan Juholt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)