Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Underlätta hemarbete efter corona

Motion 2021/22:3412 av Rasmus Ling m.fl. (MP)

av Rasmus Ling m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja hemarbete efter coronapandemin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Coronapandemin kom plötsligt, och fick många dramatiska konsekvenser. De flesta var givetvis oerhört negativa, med många döda och långtidssjuka, men också svåra ekonomiska konsekvenser. Något som dock varit positivt är att framsteg gjorts gällande arbete och tjänsteresor. Pandemin tvingade oss alla att träffas och mötas mindre. Även om vi nu längtar till att göra många saker som vanligt, så finns skäl att ta med några av de saker som faktiskt varit positiva. En sådan är att de som kan arbeta hemifrån, ska kunna göra det i ökad utsträckning även efter pandemin.

Alla kan givetvis inte jobba hemifrån. De som jobbar i äldreomsorgen, i servicenäringen, på byggnadsarbetsplatser och många andra, kommer inte att ha möjligheten, och har heller inte haft det. Men många har det. Att i ökad utsträckning kunna arbeta hemifrån, en eller några dagar i veckan, kommer att vara efterfrågat av många.

Privata arbetsgivare är förstås själva fria att leda och fördela arbetet, inklusive att bestämma huruvida anställda ska vara på plats fysiskt. Det kan dock finnas skäl att överväga om det behövs förändringar i regelverk, som gör att det åtminstone inte blir svårare för de företag som vill erbjuda möjligheten.

Staten är i sig en stor arbetsgivare. De statliga myndigheterna bör särskilt överväga vilka möjligheter som finns att erbjuda möjligheten att arbeta hemifrån. Det kan vara något som stärker attraktiviteten som arbetsgivare. Det får också positiva följder såsom minskat resebehov, men kan också ha positiva konsekvenser som mer tid med familj, barn och vänner. Minskat resande innebär också en minskad miljöbelastning.

Rasmus Ling (MP)

Emma Hult (MP)

Anna Sibinska (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)