Underlättande av försäljning av vildsvinskött

Motion 2021/22:2764 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en större utvärdering och översyn av samtliga regler runt hantering och försäljning av vildsvinskött i syfte att kraftfullt underlätta för en ökad försäljning och konsumtion av vildsvinskött och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges vildsvinstam är på många ställen för stor och omfattade skador sker på såväl lantbruksgrödor som på villaträdgårdar, kyrkogårdar, fotbollsplaner och golfbanor. Många trafikolyckor sker med vildsvin. Vildsvinstammen måste minskas ner och då är regelverket runt hanteringen och försäljningen av vildsvinskött viktigt för att jägarna ska få avsalu för vildsvinen.

Tyskland har kommit långt när det gäller regelverk och hantering av vildsvinens problem och möjligheter, deras lösningar behöver studeras för att kunna användas vid en utvärdering och översyn av lagar och regler runt vildsvinshanteringen.

Därför behövs det en större utvärdering och översyn av samtliga regler runt hantering och försäljning av vildsvinskött i syfte att kraftfullt underlätta för en ökad försäljning och konsumtion av vildsvinskött.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)