Underlättande av redovisningen för UF-företag

Motion 2021/22:1371 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för UF-företag så att inte redovisningen är svårare för tjänsteföretag än för tillverknings- och handelsföretag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är oerhört viktigt att skolan uppmuntrar och hjälper till så att fler kan bedriva UF-företag. Det ger eleverna en bra grundutbildning i företagsamhet och startar upp ett kreativt tänkande och många av de idéer som väcks har gått vidare och utvecklats och sedan blivit riktiga företag.

Men det finns brister i regelverket runt UF-företag som kan begränsa friheten att starta olika former av UF-företag. Den övervägande delen av UF-företag är på produkttillverkan och handel med produkter. Regelverket av att starta och driva UF-företag med inriktningen på tjänsteföretag är onödigt komplicerad att driva och redovisa. Detta behöver ses över då det hämmar och begränsar möjligheterna för eleverna och lärarna att starta upp och driva dessa företag.      

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)