Undersköterska som legitimationsyrke

Motion 2019/20:1505 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheterna att införa en ytterligare nivå för undersköterskor, legitimerad undersköterska, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Undersköterska är ett för både hälso- och sjukvården samt i många olika omsorgsverk­samheter mycket viktigt yrke. Många arbetsuppgifter ligger på just undersköterskan och ansvaret är många gånger stort. Undersköterskor är ofta de som är första linjens sjukvård och ska bedöma när ytterligare kompetenser behövs för att skapa en bra vård och omsorg.

Undersköterskeyrket har varierat i fråga om både status och vilken typ av arbets­uppgifter som får ligga på yrkesgruppen. Det varierar mellan olika typer av verksamhet, men också över tid. Då det har varit brist på sjuksköterskor har undersköterskor tagit ett större ansvar och då bristen inte har funnits, har man fått släppa arbetsuppgifter.

Yrkeskåren har ofta haft en lång arbetslivserfarenhet, vilket också har lett till att arbetsuppgifterna har gjorts mer avancerade. Nu finns ett behov av fler undersköterskor och av att tydliggöra vad som ska ingå i grundutbildningen. Det finns också ett behov av att skapa en karriärstege för undersköterskor och en specialisering inom olika kompetenser på samma sätt som det finns för sjuksköterskor och läkare. Undersköterska skulle då kunna bli ett yrke som fick legitimation, och då man har erhållit legitimation skulle en behörighet ges inom olika specialiteter som säkrar kvaliteten på kompetensen. Detta skulle kunna vara en del i att ge undersköterskor högre status i sitt yrke och också ge efterlängtat tillskott av kompetent personal och en löneutveckling inom yrket.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)