Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Ungas kriminalitet

Motion 2019/20:1999 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om problematiken kring icke anmälda brott och att stoppa ungas kriminalitet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om polisarbete för att stoppa gängkriminalitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Brottsförebyggande rådet skriver att det är relativt vanligt att ungdomar både blir utsatta för brott och vid något enstaka tillfälle begår brott. Det är dock ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar.

Enligt statistisk från Brå är unga människor överrepresenterade i statistiken över såväl misstänkta som antalet lagförda. Att begå brott i unga år är med andra ord vanligare.

Sedan 2009 har det dock skett en minskning av andelen unga (15–20 år) som begår brott i unga år. Mörkertalen ser dock fortsatt ut att vara stora. Det förekommer att äldre personer använder sig av de yngre för kriminella handlingar. Fältassistenter har begränsade möjligheter att klara sitt uppdrag då ungdomarna kan strunta i dem. Brott som begås riskerar att aldrig komma med i statistiken då brottsoffer och vittnen antingen inte vill eller inte vågar anmäla. Det förekommer till och med fall där de betalas för att vara tysta. Polisen gör ett bra arbete men samhället har förändrats. Det är bekymmersamt. Polisen måste bedriva det arbete som behövs för att få stopp på att unga människor utför kriminella handlingar. Det går inte att samhället tvingas se på när fler och fler dras in i kriminalitet och droger som minderåriga och gäng utför grova brott och skjutningar på öppen gata. Denna utveckling behöver få ett stopp här och nu.

Därför krävs också tidiga förebyggande insatser för att unga från utsatta för­hållanden inte ska söka sig till dessa grupperingar för att känna samhörighet eller bli hotade att utföra brott. Vittnesskydd är viktigt för att minderåriga som begår brott inte bara ska få fortsätta utan åtgärd från myndigheter. Det krävs också polisarbete för att systematiskt och strategiskt bedriva verksamhet för att de barn och unga som gått vidare i sin brottsliga karriär och nu ägnar sig åt grovbrottslighet och skjutande ska upphöra.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)