Ungdomars villkor

Motion 2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. (s)

av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2007/08:Ub498

av Mona Sahlin m.fl. (s)

Ungdomars villkor

s68001

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Framtidstro 4

4 Steget ut i vuxenlivet 5

4.1 Att jobba och försörja sig själv är nyckeln till vuxenlivets möjligheter 5

4.2 Färdigutbildning i arbetslivet – introjobb med kvalificerad handledning 7

4.3 Utbildning för arbete 11

4.4 Ungdomars bostadssituation 14

4.5 Studier eller arbete utomlands 16

5 Ung – men inte alltid stark 16

5.1 Psykisk ohälsa, oro, ångest 17

5.2 Satsa på elevhälsan och ungdomshälsan 17

5.3 Sexualitet 18

5.4 Ungdomsmottagningar 19

5.5 Stärk ungdomspsykiatrin 20

5.6 Omhändertagna ungdomar 20

5.7 Insatser mot ungdomskriminalitet 21

5.8 Ungdomar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)