Ungdomsmottagningar

Motion 2019/20:2326 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram riktlinjer och stöd för landets landsting och regioner för att säkerställa att alla ungdomar i Sveriges kommuner får tillgång till en mobil eller fast ungdomsmottagning under minst en dag per vecka, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Psykisk ohälsa bland våra unga måste och ska tas på stort allvar. Fler unga har symptom på psykisk ohälsa och ökningen är framförallt störst bland unga tjejer. Samhället bör där­för skapa möjligheter så att unga människor kan vända sig någonstans med sina frågor, problem och svårigheter. Elevhälsan i skolan är en viktig del men måste också komplet­teras av både mer allmänna insatser som mer specialiserade för att möta särskilda svårig­heter.

Ungdomsmottagningarna runtom i landet är en av de platser dit unga kan vända sig med sin oro eller med sin nyfikenhet. Det är en viktig vårdmottagning för ungdomar där de finns och kan erbjuda hjälp kring preventivmedel och sexuell identitet, frågor kring hälsa och beroende men också stödsamtal vid psykisk ohälsa.

Ungdomsmottagningarna finns dock inte i alla kommuner och innebär ytterligare en ojämlikhet inom hälsovården. Det är viktigt att inte klyftan mellan stad och land drabbar unga med psykisk ohälsa. Att det finns god vård i hela landet är en rättvisefråga. För att ge fler ungdomar tillgång till en ungdomsmottagning bör möjligheter till samordning och införande av mobila ungdomsmottagningar utredas. I princip borde alla ungdomar få möjlighet att i sin kommun besöka en mobil eller fast ungdomsmottagning under minst en dag per vecka.

Eva Lindh (S)

Aylin Fazelian (S)

Gunilla Carlsson (S)

Johan Andersson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Paula Holmqvist (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Pyry Niemi (S)

Åsa Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)