Uppdragsutbildningar i bristyrken

Motion 2020/21:3090 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)

av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till popup-utbildningar från universitet och högskola till samarbeten med lärosäten i regioner med bristyrken inom ett specifikt område och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På många platser i Sverige ser vi ett behov av en viss typ av arbetskraft inom ett specifikt område, något som skapar en rundgång av personal då inte tillräckligt många med rätt sorts kompetens finns bosatt inom området. För att råda snabb bot på detta bör det göras möjligt att universitet och högskolor på ett snabbt och smidigt sätt kan starta pop-up utbildningar i regioner som saknar ett större antal medarbetare inom ett visst område.

Utbildningarna bör förläggas så nära bristyrket som möjligt för att både attrahera redan boende i regionen att på ett enkelt och smidigt sätt kunna läsa en utbildning nära hemmet och sedan vara anställningsbar i regionen samt öka möjligheten att studenter efter genomgången utbildning med ev. tillhörande praktik i regionen blir kvar efter avslutad utbildning.

I Sörmland saknas till exempel socionomer. Att ge möjlighet för universitet/högskolor att då öppna utbildning i ex. Nyköping i samarbete med Campus skulle skapa utbildningsplatser nära bristyrket i en region som har låg studietradition och därmed många gånger en högre tröskel för människor att ta klivet till högre utbildning. Det finns ett tydligt mönster mellan studieort och region man sedan är verksam inom efter avslutad utbildning vilket tydliggör att problemet med avsaknad av kompetens inom en viss region med större sannolikhet skulle lösas genom pop-up utbildningar i den aktuella regionen än genom generella högskole- och univsersitetsutbildningsplatser.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Lotta Finstorp (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)