Upprätta en frizon för kristna i Irak

Motion 2013/14:U213 av Yilmaz Kerimo (S)

av Yilmaz Kerimo (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ta initiativ till en kommission med syfte att se till att de kristna assyrierna/syrianerna/kaldéerna erbjuds en frizon under FN:s överinseende.

Motivering

Det är oerhört angeläget att Sverige via FN uppmärksammar den svåra situationen för assyrier/syrianer/kaldéer i hela Mellanöstern. Särskilt besvärlig är situationen i Irak där kristna länge har varit utsatta för förföljelse. Terrorn mot kristna har förstärkts efter USA:s ockupation av Irak. Hatet från Iraks muslimer mot USA uttrycks fortfarande i terrorhandlingar mot kristna grupper bland annat genom bomber mot kyrkor. Många oskyldiga kristna har blivit offer som resultat av dessa terrorhandlingar. Det finns andra grupper i Irak som också utsatts för förföljelse och som under FN:s överinseende fått en geografisk frizon för tryggare levnadsförhållanden. De kristna i Irak behöver skydd och ett erkännande som ett förföljt folk med ett gemensamt språk och en gemensam kultur. Jag anser att Sverige bör driva på i FN för att få till stånd en kristen frizon i Irak under FN:s överinseende. Sverige, och framför allt Södertälje, tar emot fler irakiska flyktingar än vad hela USA gör. En kristen frizon i Irak skulle kunna lindra lidandet och flyktingströmmarna och samtidigt ge kristna flyktingar som så önskar en plats att återvända till.

Sverige bör ta initiativ till en kommission för att de kristna assyrierna/syrianerna/ kaldéerna erbjuds en frizon under FN:s överinseende i Irak. Detta tills demokratin börjar ta form så att alla minoriteter kan börja leva sida vid sida och utan att norra Irak bara är till för kurder från övriga Irak.

Stockholm den 24 september 2013

Yilmaz Kerimo (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)