Upprättelse för brottsoffer

Motion 2021/22:455 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:455

av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Upprättelse för brottsoffer

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Barn som brottsoffer

4.1 Barn som bevittnat våld

4.2 Barn som utsatts för våld i nära relation

4.3 En ny form av barnombud

4.4 Likvärdiga barnahus i hela landet

5 Särskilda åtgärder för vuxna brottsoffer

5.1 Bemötandefrågor

5.1.1 Information om stödmöjligheter till vittnen och målsägande

5.1.2 Bemötandet i domstol

5.1.3 Stödcenter för vuxna utsatta för sexualiserat våld

5.2 Målsägandebiträde i hovrätten

5.3 Ökade möjligheter att delta i rättegång på distans

5.4 Se över brottsskadeersättningen

5.5 Stöd av målsägandebiträde för rätt till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)