Ursprungskontroll av fordon, m.m.

Motion 2006/07:T5 av Christer Engelhardt (s)

av Christer Engelhardt (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge trafikregistret på Gotland i uppdrag att utföra ursprungskontrollen av fordon.

Motivering

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om placering vid avdelningen Kundtjänst fordon inom trafikregistret hos Vägverket på Gotland av ny arbetsuppgift för ursprungskontroll av fordon.

Regeringen har i proposition 2006/07:42 föreslagit att Vägverket skall ansvara för ursprungskontrollen av fordon. I dag delas ansvaret av Svensk bilprovning och Vägverket. Syftet är att förbättra ursprungskontrollen och att förhindra att stulna fordon eller fordon med förfalskade eller stulna dokument registreras i Sverige. Ändringen föreslås gälla från den 4 februari 2008.

Bakgrunden till förslaget är att Vägverket den 7 april 2006 hos Näringsdepartementet aktualiserade en ändring i bl.a. fordonslagen. Skälet var att förhindra eller försvåra att stulna fordon eller fordon med oklar bakgrund, där exempelvis stulna dokument åberopas, registreras i Sverige. Det skulle uppnås genom en förbättrad dokument- och registerkontroll av ett fordon innan det registreras.

Registerkontrollen ligger redan på Vägverket. Den nuvarande ursprungskontrollen föreslås delas upp i två delar, en dokumentkontroll och en teknisk kontroll. Dokumentkontrollen skall tillsammans med registerkontrollen skötas av Vägverket. Kontrollen av fordonets tekniska identitet föreslås även fortsättningsvis utföras av Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

Eftersom Svensk bilprovning inte är någon myndighet har de inte samma möjligheter till myndighetskontakter med andra länder och registerkontroller som Vägverket har. Jag anser att det är naturligt att den nya uppgiften tillförs avdelningen Kundtjänst fordon inom trafikregistret hos Vägverket (tidigare Bilregistret). Avdelningen Kundtjänst fordon har kontor på fyra platser i
Sverige – Visby, Örebro, Arjeplog och Borlänge. Enligt min uppfattning bör arbetsuppgifterna förläggas hos kontoret i Visby.

Frågan är inte ny för Gotland. Den diskuterades redan våren 2005 med Näringsdepartementet som en möjlighet att kompensera för arbeten som försvann från Gotland när FMLOG flyttades och ses som en del i kompensationen för försvarsjobben. Frågan var i detta läge för tidigt väckt eftersom det då inte fanns något förslag om ändring från Vägverket.

Stockholm den 14 februari 2007

Christer Engelhardt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2007-02-14 Bordläggning: 2007-02-20 Hänvisning: 2007-02-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)