Ursprungsmärkning av varor från de israeliska bosättningarna

Motion 2015/16:2144 av Åsa Westlund (S)

av Åsa Westlund (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör föreslå en märkning av varor från de israeliska bosättningarna på ockuperad mark och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

EU och Sverige betraktar de israeliska bosättningarna på Västbanken som hinder för freden. Ändå importerar EU varor från bosättningarna för mer än två miljarder kronor per år. Och bidrar därmed till att finansiera bosättningspolitiken.

En ursprungsmärkning av produkter från bosättningarna borde därför införas för att underlätta för konsumenter som inte vill bidra till ockupationspolitiken. Sverige måste även agera i EU för att fler länder ska följa efter. Storbritannien och Danmark har redan utarbetat system för märkning av bosättarprodukter. För att göra det möjligt för konsumenter att stå upp för freden och bojkotta bosättningarna. Sverige måste göra detsamma.

Åsa Westlund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)