Utbildning av ordningsvakter och väktare

Motion 2019/20:1239 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn för att säkerställa att ordningsvakter och väktare har den utbildning som krävs för att hantera sina uppgifter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Man ser allt oftare olika typer av väktare, ordningsvakter och säkerhetsvakter runt om i samhället. Dessa yrkesgrupper bidrar till att upprätthålla ordningen och göra människor trygga i sitt närområde.

Väktare och ordningsvakter har ett tungt och varierat arbete som kräver väldigt mycket. De ska kunna trösta personer som blivit upprörda eller ledsna, avlägsna eller omhänderta berusade eller påtända personer, bistå sjuka eller skadade, tala med själv­mordsbenägna och ta hand om situationen i de fall ett självmord redan begåtts, lugna ned uppretade människor och förhindra att våldsamheter uppstår, själva bruka våld (utan att det blir övervåld) när situationen så kräver. De blir utsatta för hån, tillmälen, hot och våld i sin vardag. Varje dag.

Tyvärr får vi också ibland se nyheter om hur väktare själva brukat övervåld eller betett sig diskriminerande.

Trots att arbetsuppgifterna alltså är så varierande och krävande och spänner över ett så brett fält så har väktare och ordningsvakter en mycket kort utbildning. Utbildningens längd kan, beroende på arbetsgivare, variera från en till åtta veckor. Många arbetsgivare erbjuder även kompletterande kurser men det är inget tvång att delta i dessa. Det säger sig självt att en ung människa efter en veckas utbildning och träning inte är redo för den arbetssituation som dessa yrkesgrupper möter.


Utbildningen för väktare och ordningsvakter behöver bli längre och innehållet ses över. Regeringen bör överväga att ta initiativ till en översyn av utbildningen för att säkerställa att ordningsvakter och väktare har den utbildning som krävs för att hantera sina uppgifter.

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare