Utbildning för nämndemän

Motion 2006/07:Ju402 av Catharina Bråkenhielm (s)

av Catharina Bråkenhielm (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge nämndemännen utbildning för sitt uppdrag.

Motivering

Den allmänna uppfattningen har hittills varit att nämndemän inte behöver ha någon särskild utbildning för sitt uppdrag, utan att det räcker med att de är välutbildade samhällsmedborgare. Med de nya migrationsdomstolarna har dock nämndemännen getts en annan roll än tidigare. För att på ett bra sätt kunna fullgöra uppdraget som nämndeman i en migrationsdomstol behöver nämndemännen kunskaper om barnkonventionen och flyktingkonventionen.

Nämndemännen bör därför få adekvat utbildning för sitt uppdrag. Utbildning för politiska uppdrag ingår i kommunernas ansvar. När det gäller nämndemännen bör det ansvaret falla på huvudmannen för verksamheten, det vill säga domstolarna eller Domstolsverket.

Stockholm den 27 oktober 2006

Catharina Bråkenhielm (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)