Utbildning i folkhälsofrågor för personal som arbetar med barn och ungdomar

Motion 2007/08:So456 av Pia Nilsson (s)

av Pia Nilsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att all personal som arbetar med barn och ungdomar utbildas i folkhälsofrågor.

Motivering

Goda matvanor och fysisk aktivitet är idag högaktuellt och diskuteras mycket, inte minst i medierna. De så kallade välfärdssjukdomarna drabbar allt yngre och även barn, som idag kan vara kraftigt överviktiga redan i skolåldern. Därför är det angeläget att de vuxna som barn träffar utanför hemmet också är aktiva i att förbättra barnens levnadsvanor och mönster för konsumtion.

Inställningen till mat och motion är naturligtvis grunden för förändrade attityder hos både barn, ungdomar och vuxna. Goda matvanor och tillräckligt med fysisk aktivitet kommer att bidra till att målet med en hållbar utveckling och en hållbar konsumtion, och därmed en bättre folkhälsa, kommer att nås lättare. Det behövs därför utbildningsinsatser i dessa frågor för all personal som träffar barn och ungdomar, och det gäller såväl inom sjukvården som inom socialtjänst och skolan.

Stockholm den 2 oktober 2007

Pia Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)