Utbildning till barnskötare

Motion 2021/22:3743 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skapa en nationell lägsta standard för utbildningar till barnskötare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vissa kommuner sätter ihop egna utbildningar eller köper in utbildningar för att utbilda förskolepersonal till barnskötare.

En del av dessa utbildningar uppnår inte det som barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet eller yrkespaketet som skolverket rekommenderar. Detta leder till att det finns personal anställda i förskolan som har gått en sådan utbildning i tron att hen har blivit barnskötare, men som inte kan bli anställd i en annan kommun eller hos en privat utförare eftersom de kräver utbildning från gymnasiet eller minst de krav som yrkespaketet kräver.

Därför bör det övervägas om inte en nationell lägsta standard för utbildningar till barnskötare ska skapas.

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

Jennie Nilsson (S)

Johan Andersson (S)

Marianne Fundahn (S)

Paula Holmqvist (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)